Trial period of the product has expired. The current trial product copy will be automatically blocked in 2 weeks. You can purchase the full version of the product on the site www.bitrix24.com. Remonts / Uzturēšana - DITRA

Remonts / Uzturēšana

Uzņēmums piedāvā un kvalitatīvi realizē elektroietaišu apkalpošanas, uzturēšanas un remonta darbus, kuri spēj nodrošināt garantētu elektrisko tīklu un sistēmu funkcionalitāti 24 stundas dienā un 7 dienas nedēļā.

Uzturēšana un apkalpošana:

Sadales tīkli un sistēmas (no 0,4kV līdz 35kV)

  • Gaisvadu un kabeļu līnijas
  • Apakšstacijas un sadales punkti
  • Apakšstacijas un vadības ēkas

Renovācija un remonts:

Pārvades tīkli un sistēmas (no 110kV līdz 400kV)

  • Gaisvadu un kabeļu līnijas
  • Apakšstacijas un sadales punkti
  • Apakšstacijas un vadības ēkas
  • Releju aizsardzība un automātika

Sakaru tīkli un sistēmas (vājstrāva)

  • Kabeļu līnijas
  • Antenas mastu konstrukcijas