Projektēšana / Autoruzraudzība / Ekspertīze

Mūsu uzņēmums veic projektēšanas un autoruzraudzības darbus trijos pamatvirzienos:

Sadales tīkli un sistēmas (no 6kV līdz 35kV)

 • Gaisvadu un kabeļu līnijas
 • Apakšstacijas un sadales punkti
 • Apakšstaciju un vadības ēkas
 • Releju aizsardzība un automātika
 • Dispečeru vadības sistēmas
 • Iekšējie inženiertīkli
 • Ārējie inženiertīkli

Pārvades tīkli un sistēmas (no 110kV līdz 400kV)

 • Gaisvadu un kabeļu līnijas
 • Apakšstacijas un sadales punkti
 • Apakšstaciju un vadības ēkas
 • Releju aizsardzība un automātika
 • Dispečeru vadības sistēmas
 • Iekšējie inženiertīkli
 • Ārējie inženiertīkli

Sakaru tīkli un sistēmas (vājstrāva)

 • Kabeļu līnijas
 • Iekšējie tīkli
 • Antenas mastu konstrukcijas