Trial period of the product has expired. The current trial product copy will be automatically blocked in 2 weeks. You can purchase the full version of the product on the site www.bitrix24.com. Būvniecība / Būvuzraudzība - DITRA

Būvniecība / Būvuzraudzība

Mēs veicam elektromontāžas, būvniecības un būvuzraudzības darbus:

Elektroapgādes tīkli (līdz 1kV)

Iekšējie

 • Elektrisko vadu un kabeļu līnijas
 • Spēka sadales punkti
 • Automātika
 • Apgaismojums

Ārējie

 • Gaisvadu un kabeļu līnijas
 • Zemējuma kontūrs un zibensaizsardzība
 • Apgaismojums

Sadales tīkli un sistēmas (no 1kV līdz 35kV)

 • Gaisvadu un kabeļu līnijas
 • Transformatoru apakšstacijas un sadales punkti
 • Releju aizsardzība un automātika

Pārvades tīkli un sistēmas (no 110kV līdz 400kV)

 • Gaisvadu un kabeļu līnijas
 • Transformatoru apakšstacijas un sadales punkti
 • Releju aizsardzība un automātika