ĶEMERI: 110/20 kV APAKŠSTACIJAS “ĶEMERI” KOPŅU TILTA PĀRBŪVE